Friday, October 28, 2016

Το Eurogroup, o Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η αβάστακτη φαυλότητα του Προκόπη Παυλόπουλου

O αγαπημένος μας Πρόεδρος του Ελληνικού Φαυλοκρατικού Λαϊκισμού (ΕΦΛ) Προκόπης Παυλόπουλος χτύπησε πάλι χθες με ομιλία στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, όπου, στα πλαίσια της συλλογιστικής Βαρουφάκη, αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Eurogroup.

Πρόκειται για ακόμη μια κουτοπόνηρη προσπάθεια του κατεξοχήν εκπροσώπου της εν Ελλάδι πολιτικής φαυλοκρατίας να υπονομεύσει το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών στη συνείδηση του εύπιστου ελληνικού λαού και να συνδράμει τη συνομωσιολογική καμπάνια που πρεσβεύει ότι “τα μέτρα που μας επέβαλλαν οι Ευρωπαίοι είναι άκυρα, αφού τις αποφάσεις τις έλαβε ένα όργανο χωρίς νομική υπόσταση” (όρα και τις ξεφτιλισμένες δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου για το ΣτΕ και τη συνταγματικότητα των Μνημονίων).

Η Συνθήκη της Λισαβόνας και οι αποφάσεις του ΕΔΕίναι λοιπόν έτσι τα πράγματα όπως ισχυρίζεται ο Παυλόπουλος;

Φυσικά και όχι, και ο Πρόεδρος του ΕΦΛ το γνωρίζει πολύ καλά αλλά κατασκευάζει σκόπιμα ένα πολιτικονομικό σόφισμα για πουλήσει το παραμύθι της άδικης θυματοποίησης του ελληνικού λαού από τους “κακούς Ευρωπαίους”.


1) Το Eurogroup έχει ρητή νομιμοποποίηση με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

“1. Προκειμένου να συμβάλει στην καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών, το Συμβούλιο θεσπίζει, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία μεταξύ των προβλεπομένων στα άρθρα 121 και 126, εξαιρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 126, παράγραφος 14, μέτρα για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, προκειμένου:α) να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής τους πειθαρχίας,β) να χαράσσονται, ως προς τα εν λόγω κράτη, οι προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής, μεριμνώντας ώστε να είναι συμβατοί με τους καθοριζόμενους για το σύνολο της Ένωσης, και να διασφαλίζεται η εποπτεία τους.2. Για τα μέτρα της παραγράφου 1, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.” Είναι νομίζω σαφές στον καθένα τι σημαίνει η φράση “Το Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα προκειμένου α) “να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας”, και β) “χαράσσονται οι προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής και να διασφαλίζεται η εποπτεία τους”.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι μια χαρά νομιμοποποίηση έχει το Eurogroup να χαράσσει και επιβλέπει την εφαρμογή των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών.

Το δίκαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας


2) Για τα κράτη που έχουν συνάψει δανειακές συμφωνίες με κράτη-μέλη, ισχύει το καθεστώς που διέπει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ). Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του EMΣ είναι ακριβώς και τα μέλη του Eurogroup, δηλαδή οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.
Με μια τεράστια διαφορά όμως: Οι δανειακές συμβάσεις του ΕΜΣ δεν διέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά από το Διεθνές Δίκαιο, όπως αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση EU vs Ledra Advertising που επικαλείται ο ίδιος ο Παυλόπουλος. (!!!)


Οι πράξεις του ΕΜΣ “βρίσκονται εκτός της έννομης τάξης της Ένωσης: αποφασίζονται από τα όργανα του ΕΜΣ και δεσμεύουν μόνο τον ΕΜΣ. Η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για τον ΕΜΣ (ούτε άλλωστε και το σύνολο των κρατών μελών της).”
Και συνεχίζει στην παράγραφο 54:
“Η Συνθήκη για τον ΕΜΣ είναι ένα εργαλείο ασκήσεως οικονομικής πολιτικής η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΛΕΕ, δεν αποτελεί πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Ούτε κατέστη, άλλωστε, ο συγκεκριμένος τομέας τον οποίο αφορά η Συνθήκη για τον ΕΜΣ πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας δυνάμει νομοθετικών μέτρων που θέσπισε η Ένωση. Όπως επισήμανε το Δικαστήριο στην απόφαση Pringle, από κανένα στοιχείο της Συνθήκης ΛΕΕ δεν προκύπτει ότι η Ένωση είναι η μόνη αρμόδια για τη χορήγηση χρηματοοικονομικής ενίσχυσης σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει ή διατρέχει τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.”


Τουτέστιν, οι αποφάσεις για τα δημοσιονομικά και οικονομικά μέτρα που αποφασίζονται από τον ΕΜΣ για το δανειοδοτούμενο κράτος-μέλος της Ευρωζώνης βρίσκονται εκτός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Έτσι, όχι μόνο είναι παντελώς άστοχοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί Παυλόπουλου, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι και οι ισχυρισμοί διαφόρων ότι “τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές κινούνται εκτός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου” είναι απολύτως σαθροί, αφού απλούστατα το Μνημόνιο που υπογράψαμε με τον ΕΜΣ βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου!Και θα πει εύλογα κάποιος, “μα δεν τα γνωρίζει αυτά ένας έγκριτος νομικός σαν τον Παυλόπουλο; Τι μας λες ρε Κουτσομύτη;”
Η απάντηση είναι απλή: Τα γνωρίζει τέλεια αφού τις δυο πρώτες συμβάσεις με τον EFSF τις έχει υπογράψει και ο ίδιος ως βουλευτής και την τελευταία σύμβαση με τον ΕΜΣ την υπέγραψε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας!

Τις υπέγραψε μεν ως βουλευτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τις αμφισβητεί δε ως Πρόεδρος του Ελληνικού Φαυλοκρατικού Λαϊκισμού θέλοντας να εκμεταλλευτεί πολιτικά την άγνοια του ελληνικού λαού που θέλγεται από αφηγήματα για ανθελληνικές συνωμοσίες.


No comments:

Post a Comment